Blekinge Uppfinnareverkstad, medlem i SUF svenska uppfinnareföreningen men också en ideell förening med ett hundratal medlemmar från Blekinge och angränsade län.

Verkstadslokalerna finns i Halda Utvecklingscentrum, Öjavadsvägen 2 i Svängsta. Det finns både metall- och träavdelning. Det finns även ett Mekatroniklabb med arbetsplatser för elektronikbygge och datorutveckling.

Föreningen bildades 1982 med en experimentverkstad som blev Projekt Svängsta och man anställde en medarbetare. År 2002 antogs nuvarande namn. Under årens lopp har hundratals
idéer tagits fram som prototyper.

Bland dem har ett 30-tal blivit till produkter som tillverkas i större eller mindre serier och givit många arbetstillfällen.

  • Föreningen är öppen för personer och företag.

  • Du får utnyttja maskinparken under förutsättning att Du har
    god vana av arbete i maskinen i fråga.

  • Du svarar själv för anskaffning av råmaterial.

  • För utnyttjande av viss utrustning, t. ex. svets, uttages avgifter för
    förbrukat material, gas etc.


 

2017-02-17 BUIS har sitt årsmöte den 9 mars kl.19.00 på Haldakrogen.Kenneth Jonsson från Evomatic kommer att ha en presentation kring robotautomation. Alla är välkomna.


2016-11-17 Sista gruppen av elever från BTH Makintekniska avdelning varit hos oss och gjort sitt lastprojekt.Totalt har tre grupper varit i Svängsta.

 

 

2016-11-03 Under en halv dag har elever från BTH Makintekniska avdelning varit hos oss och gjort ett lastprojekt.

 

 

 

 

 

2016-10-20 Idétävling ALMI Blekinge är öppen t.o.m. den 11 nov.Information kring tävlingen hittar ni på ALMI Blekinge:s hemsida. Ta möjligheten att testa er idé som ni går och bär på


2016-08-17 Elever från klass TG4 (teknisk linje) har under en dag varit i verkstaden och byggt mini vindkraftverk.

 

 

2016-07-04 Ett nytt Idéråd har bildats mellan Kraetivt Teknisk Forum och Blekinge Uppfinnareverkstad.Det nya idérådet kan nås via mailadress: ideradblekinge@gmail.com eller telefon 0454-303377

 

Meny

Välkommen

Välkommen till www.blekingeuppfinnare.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar